προβλέψεις INDEX
score 1 0 2 tip
17.04 REV BremerhavenEisbären Berlin 3 : 242 %21 %37 %100.6
BET365.com Open an account with bet365 today.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. REV Bremerhaven 61 34 10 6 11 191 135 19 5 2 5 106 66 69 15 5 4 6 85 69 59 +66 128
2. Eisbären Berlin 62 35 8 3 16 210 159 15 6 3 8 99 88 60 20 2 0 8 111 71 64 +60 124
3. Straubing Tigers 64 30 7 8 19 198 165 20 5 2 5 113 74 72 10 2 6 14 85 91 40 +48 112
4. EHC München 61 31 2 5 23 183 156 19 2 1 8 106 73 62 12 0 4 15 77 83 40 +42 102
5. Schwenninger ERC 59 26 6 3 24 179 165 19 3 2 5 96 51 65 7 3 1 19 83 114 28 +35 93
6. Adler Mannheim 59 24 6 5 24 169 167 12 4 2 11 74 75 46 12 2 3 13 95 92 43 +31 89
7. Grizzly Wolfsburg 56 26 2 5 23 162 164 13 1 4 10 82 75 45 13 1 1 13 80 89 42 +31 87
8. Kölner Haie 54 21 6 6 21 162 162 11 2 3 11 79 79 40 10 4 3 10 83 83 41 +27 81
9. ERC Ingolstadt 58 18 7 10 23 147 162 9 4 5 11 80 84 40 9 3 5 12 67 78 38 +20 78
10. Nürnberg Ice Tigers 54 18 3 10 23 152 183 13 2 3 9 81 77 46 5 1 7 14 71 106 24 +16 70
11. DEG Metro Stars 52 14 7 6 25 135 156 9 3 3 11 73 74 36 5 4 3 14 62 82 26 +10 62
12. Löwen Frankfurt 52 15 5 3 29 144 161 9 2 1 14 82 88 32 6 3 2 15 62 73 26 +6 58
13. Iserlohn Roosters 52 13 6 6 27 125 183 6 3 3 14 74 101 27 7 3 3 13 51 82 30 +5 57
14. Augsburger Panther 52 12 6 5 29 138 177 7 3 2 14 65 80 29 5 3 3 15 73 97 24 +1 53
Εντόσ ΕΝΤΌΣ
P W WO LO L GF GA PTS
1. Straubing Tigers 32 20 5 2 5 113 74 72
2. REV Bremerhaven 31 19 5 2 5 106 66 69
3. Schwenninger ERC 29 19 3 2 5 96 51 65
4. EHC München 30 19 2 1 8 106 73 62
5. Eisbären Berlin 32 15 6 3 8 99 88 60
6. Nürnberg Ice Tigers 27 13 2 3 9 81 77 46
7. Adler Mannheim 29 12 4 2 11 74 75 46
8. Grizzly Wolfsburg 28 13 1 4 10 82 75 45
9. Kölner Haie 27 11 2 3 11 79 79 40
10. ERC Ingolstadt 29 9 4 5 11 80 84 40
11. DEG Metro Stars 26 9 3 3 11 73 74 36
12. Löwen Frankfurt 26 9 2 1 14 82 88 32
13. Augsburger Panther 26 7 3 2 14 65 80 29
14. Iserlohn Roosters 26 6 3 3 14 74 101 27
Εκτόσ ΕΚΤΌΣ
P W WO LO L GF GA PTS
1. Eisbären Berlin 30 20 2 0 8 111 71 64
2. REV Bremerhaven 30 15 5 4 6 85 69 59
3. Adler Mannheim 30 12 2 3 13 95 92 43
4. Grizzly Wolfsburg 28 13 1 1 13 80 89 42
5. Kölner Haie 27 10 4 3 10 83 83 41
6. EHC München 31 12 0 4 15 77 83 40
7. Straubing Tigers 32 10 2 6 14 85 91 40
8. ERC Ingolstadt 29 9 3 5 12 67 78 38
9. Iserlohn Roosters 26 7 3 3 13 51 82 30
10. Schwenninger ERC 30 7 3 1 19 83 114 28
11. Löwen Frankfurt 26 6 3 2 15 62 73 26
12. DEG Metro Stars 26 5 4 3 14 62 82 26
13. Augsburger Panther 26 5 3 3 15 73 97 24
14. Nürnberg Ice Tigers 27 5 1 7 14 71 106 24